top of page

Odkud přichází Vítr

+work in progress
audiovizuální modlitba za Lásku_________

--->2012  -> 2022 

2013 

Během studií mě nejhlouběji opakovaně zasahovaly náměty, ve kterých se objevovaly Andělé.  Ale najít takto silnému motivu situaci, ve které by nepůsobil  Anděl jen jako přidaná hodnota, ale jako činitel ovlivňující děj - ode mne vyžadovalo naprostou proměnu chápání zákonů reality. 

Na začátku to možná ještě byla hra, co Andělům sluší, ale postupně jsem byla zasvěcovaná do toho, kdy je jich opravdu třeba. 

Pro vlastní sebezáchovu jsem se stáhla z roviny sociálních a politických témat a prozkoumávala jsem (a stále prozkoumávám) Andělské motivy na poli vztahu mezi zamilovanými. 

Anděl sebou nese motiv Krále a Královny (kdy pracuji s motivem koruny jako se symbolem rozšířeného vědomí). Svět, který si zamilovaní mezi sebou budují - pro zachování jejich lásky - je v podstatě takové malé Království, které má ale obrovskou sílu ovlivňovat své bezprostřední okolí. Zamilovaní mají v sobě pro ostatní Naději a Něhu, svým vzájemným vhledem jeden do druhého, vzájemnou podporou a důvěrou kultivují vztahy lidí, kteří jsou otevření tomu, že Láska, tady na zemi, je element mocný stejně tak jako vítr, vodaoheň a zem.To je ta Andělská rovina Lásky.

Samozřejmě je tady i ta Démonická rovina, ale v tomto projektu se soustředím především právě na motiv Anděla, Andělské Krásy.

Mým hlavním cílem bylo vytvořit formou animovaného filmu takové pocity, které jsou nejlépe připodobnitelné krásnému snu. 

A animovaný film má tu schopnost oživovat zdánlivě neživé, běžným okem neviděné jevy. Proudící energie mohou dostat tvar, barvu a především pohyb, díky kterému pocit z viděného, má potenciál naplnit fyziologické zákony nezbytné k tomu, aby snímek mohl být vstřebán jako ozdravný, vlivem motivů jako je něha, naděje, půvab, krása, klid. 

Kamila Boháčková: Děti, Poutníci a mýty...

- úryvek z textu pro FAMU z roku 2013

 

....................................................................

///"Nejosobitější a současně nejmetaforičtější snímek jsem si nechala záměrně na konec. Bakalářský film Soni Jelínkové Odkud přichází vítr se vymyká běžným měřítkům, která klademe na animovaný film, zejména v českém prostředí, jež stále ctí tradici české animované školy. Je spíše autorskou zpovědí, „vizuální modlitbou“, jak uvádí sama autorka, či sledem rozpohybovaných obrazů než animací v pravém slova smyslu. místo příběhu metafory, místo postav symboly, místo pohybu rozpohybovaná malba. Soňa Jelínková má mimořádný výtvarný talent, což projevila už ve svých předchozích snímcích, jako je Věnováno tmě či Modlitba za bojovnou duši. Její díla jsou protkána biblickými motivy (had, jablko sváru) či mytologickými a pohádkovými symboly (člověk-pták), které dodávají animaci spirituální rozměr, v našich podmínkách neobvyklý. Přivádí do ní staronové božstvo. Její filmy jsou nekonečnými metamorfózami symbolických postav v imaginárních krajinách. Odkud přichází vítr jde v tomto směru možná ještě dál než předešlé autorčiny filmy. Soňa Jelínková je autorka s tak osobitým rukopisem a pojetím, že je otázka, zda ji animace a její pravidla (minimálně ta školní) příliš nesvazují. Zatímco v běžném životě je nezařaditelnost a boření překážek a hranic na obtíž, v umění je výhodou. a jsou umělci, pro něž je jedinou legitimní cestou."

+ průzkumný text >>>>>>

 

2016 

Deset let jsem propracovávala techniku, ruční kresby následně upravovanou v počítači, tak aby jsem z toho měla hebký, vším se prolínající pocit radosti ze zahalování a vznikání. Je to vrstevnatý ikonický svět, kde Tma je To, co určuje jak dlouho se smíme kochat viděným, kde Světlo je živé oko, které motivům dává barvy a tedy náladu a tak křísí můj jemnocit, který byl soustavně potlačován ve prospěch efektivní funkčnosti ve společnosti, tak jak je současně nastavená.

 

sona jelinkova

nahlédnutí do deníků >>>

 

2021 

Od malička jsem byla vedena k vytrvalé, soustředěné, a pečlivé prací, ale chybělo mi zasvěcování do toho jak navazovat a prohlubovat vztahy s lidmi.

Po dokončení "Sličné tváře" z roku 2012, jsem došla na hranu, zda v tomto světě pokračovat, naštěstí se mi podařilo  zakomponovat smysluplně Anděla do tohoto snímku a výsledkem bylo zasvěcení do tajů Skutečného světa, TĚHOTENSTVÍ  a čas strávený s dětmi ujasnil můj názor na zodpovědnost umělce, není to jen o překračování hranic, rozbíjení najetých standardů, ale především je to o  obnově jemnocitu, nezbytného k tomu vnímat poeticky.

Poezie rozehrává, jak si vychutnávat DAR života, jak to, co se děje, prožít smysluplně.

unnamed.jpg
rrrra_ikona_512px.png
bottom of page