top of page
logo 02.png

Celostní medicína jednoho poetického muže, který poznal svůj dar natolik, že se nyní může podělit s ostatními...

 

Homeopatie je léčebná metoda alternativní medicíny. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, který je potom jako celek i léčen (princip totality symptomů). 

ROZHODNUTÍ text text text text text text text text text

SMYSL text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text

KONTEXTY text text text text text text 

SJEDNOCUJÍCÍ PRVEK text text text text text text text text text

POZORNOST text text text text text text text text text

VĚNOVAT SE DRUHÉMU text text text text text 

OKO.png

„Jsme tu pro druhé lidi, především pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí naše vlastní štěstí.“ —  Albert Einstein
 

PIPI 01.png
KAFICKO 01.png

text text text text text text text text text MÍT VLIV text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text NA UDÁLOSTI text text text text text text text text text text text text text VHLED text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text MOTIVACE text text text text text text text text text text text text text PODNĚTY text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text VRŮSTÁNÍ JEDINCE DO SPOLEČNOSTI text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ZVÍDAVOST text text text text text text text text text REALITA text text text text text text text text text text text text text VÝCHODISKO text text text text text text text text text text text text text MYSL text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text ŽIVÁ HMOTA text text text text text text text text text text text text text POTŘEBA

KLICOVA DIRKA.png
KAFICKO 02.png

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text  text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text  text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text  text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text psychoterapie text text text text text text text text text text text text 

Duše Duch Poezie Senzuálnost Tělesnost Jemnocit Tajemno Léčení Duše Duch Poezie Senzuálnost Tělesnost Jemnocit Tajemno Léčení Duše Duch Poezie Senzuálnost Tělesnost Jemnocit Tajemno Léčení Duše Duch Poezie Senzuálnost Tělesnost Jemnocit Tajemno Léčení Duše Duch Poezie Senzuálnost Tělesnost Jemnocit Tajemno Léčení Duše Duch Poezie Senzuálnost Tělesnost Jemnocit Tajemno Léčení Láska.........

PIPI 02.png

V případě zájmu ...

Děkujeme za důvěru!

kontaktní profil VERZE 02.png
OLALA.png
bottom of page