top of page

 COMELY FACE,                                     2012

text festivalu Otrlého diváka -----Film Sličná tvář je časově blíže neurčenou dystopickou vizí světa. Odehrává se ve městě řízeném stroji a počítači, které kontrolují veškerý lidský čas. Mimo pracovní činnosti a tovární procesy pak existuje svět zjitřeného vnímání, ve kterém se magické přirozeně prolíná s reálným. Film je vystavěn jako série ikonických obrazů vycházejících především z interpretace lidské psychiky. -----

slicna tvarpicv 12.01.53.png
slicna tvar picv 11.10.36.png
slicna tvar picv 11.11.10.png
slicna tvar picv 11.11.29.png
bottom of page